Υιοθεσία Περιοχών

Tο Πρόγραμμα Εθελοντικής Υιοθεσίας Περιοχών (ΠΕΥΠ) δημιουργήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός υπεύθυνου δικτύου περιοχών εθελοντικής υιοθεσίας στη Γλυφάδα, τη Βούλα και το Κορωπί για τη συνεχή προστασία και διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, μέσα από την οριοθέτηση τοποθεσιών ευθύνης σε βουνό και παραλία από φορείς, συλλόγους, οργανωμένες ομάδες εθελοντών και σχολείων.

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος, η γνωριμία με τη φύση, η ενεργοποίηση φορέων για την οργανωμένη και συνεχή φροντίδα του βουνού και της παραλίας, η διάδοση του εθελοντισμού και η μετάδοση του μηνύματος της χαράς της συμμετοχής σε δράσεις που ενώνουν την κοινωνία και υπηρετούν το κοινό καλό και την πρόοδο.

 

Δεν υπάρχει θέμα επιλογής ή το θέμα διαγράφηκε