Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

O

Oι δραστηριότητες του Συλλόγου «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ» περιλαμβάνουν καθαρισμούς σε βουνά και παραλίες της Αττικής, οργάνωση και συμμετοχή σε αναδασώσεις, συμμετοχή σε πρόγραμμα δασοπροστασίας σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς συλλόγους και φορείς, εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σχολεία και περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών, δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και των εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και την οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων με κύριο στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον τόπο μας.

Επιπλέον, κλιμάκιο εθελοντών του ”ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ” καταγράφει συνεχώς περιβαλλοντικά προβλήματα που εντοπίζονται σε περιοχές της Αττικής, ενημερώνοντας τους αρμόδιους φορείς και καταρτώντας προτάσεις για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.

Λογοτυπο

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και την υλοποίηση των στόχων του συλλόγου κατέχει η συνεργασία με άλλες εθελοντικές οργανώσεις και συλλόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση αυτού του σημαντικού διαβήματος. Ο αγώνας για την προστασία της φύσης είναι κοινός και θα καταφέρουμε να πετύχουμε πολλά αν όλοι μαζί ενώσουμε τις δυνάμεις μας αφήνοντας τα έργα μας να πουν το «όχι» στην καταστροφή που συντελείται.